FAQsCalendarPhoto GalleryLocation Map
 
Home Consular Services अधिकृत वारेसनामा अधिकृत वारेसनामा (Power of Attorney)
अधिकृत वारेसनामा (Power of Attorney) PDF Print E-mail
Sunday, 20 November 2011 09:59

 

१. नेपाली कागज (पहाडे वा वसहा कागज पनि भनिने) मा रीतपूर्वक सफासँग लेखिएको अधिकृत वारेसनामाको लिखत थान २

२. जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको सक्कल र नक्कल (जग्गामा घर वा टहरो निर्मित भएमा नक्शा पास गरेको प्रतिलिपि समेत संलग्न हुनु पर्ने)

३. अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्तिको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र नक्कल

४. अधिकृत वारेसनामा लिने व्यक्तिको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित नक्कल

५. अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्तिको हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो थान २

५. अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्तिको युएईको वैध भिसा सहितको राहदानी वा सोको नक्कल

७. फोटो सहितको सक्कल परिचय पत्र

८. अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्ति स्वयं उपस्थित भई निवेदन दिनु पर्ने

९. अधिकृत वारेसनामाको निवेदनका साथ दस्तुर दिरहाम १०० (अक्षरेपी दिरहाम सय) पेश गर्नु पर्ने र सोको रसीद अनिवार्य रुपमा लिनु पर्ने

१०. अधिकृत वारेसनामा महामहिम राजदूतज्यू वा उहाँको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक राजदूतवाट मात्र प्रमाणित हुन सक्ने भएकोले अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गरी लिन आउनु भन्दा पहिले नै अनिवार्य रुपले यस राजदूतावासमा सम्पर्क गरी म.म. राजदूत वा कार्यवाहक राजदूतको उपलव्धता वारे जानकारी लिई मात्र राजदूतावासमा आउनु पर्ने ।

उपर्युक्त वमोजिम रीत पूरा नभएको अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित हुन नसक्ने भएकोले उल्लेख भए वमोजिमका कागजात लिर्इ समय लिएर मात्र राजदूतावासमा आउनु हुन सम्बन्धित सवैलार्इ अनुरोध गरिएको छ ।  

Last Updated on Saturday, 26 July 2014 08:29
 

वि.स. २०७३ सालमा नेपाली राजदूतावास अबुधावी बन्द रहने दिनहरु

(Embassy will remain closed on the following days of 2016-2017 ) >>

राहदानी आवेदकहरुका लागि जानकारी

नेपाली राजदूतावास, अबुधावीबाट एम.अार.पी. काे अावेदन फाराम भरी राहदानी विभागबाट तयार भै अाएका धेरै राहदानीहरू यस दूतावासमा लामाे समयसम्म रहिरहेका छन् । सेवाग्राही समयै राहदानी लिन नअाउदा लामाे समयसम्म रहने यस्ता राहदानीकाे व्यवस्थापन गर्न असजिलाे पर्नै भएकाेले हाम्राे वेवसाइटमा प्रकाशित भएकाे मितिले १ (एक) महिनाभित्र अाफ्नाे राहदानी लैजानुहुन दूतावास अनुराेध गर्दछ । साथै लामाे समयसम्म राहदानी लिन नअाउने सेवाग्राहीकाे एम.अार.पी. राहदानी विभागमै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था अाउन सक्ने व्यहाेरा समेत यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।   

तपाईंको राहदानी प्राप्त भएको नभएको

 यहाँबाट  खोजि गर्नुहोस >>

Naturally Nepal

राजदूतावासको अनुरोध

दुर्घटना र प्राकृतिक कारणले प्रत्येक वर्ष यू.ए.ई. मा मृत्यु हुने नेपालीहरुकोसंख्या बढ्दै गएको अवस्था प्रति नेपाली राजदूतावास, अवुधावी अत्यन्तै चिन्तित छ । सन् २०१४ मात्र मृत्यु हुनेको संख्या ६३  र २०१५ मा यो संख्या ६४ रहेकोमा यस राजदूतावासवाट मृत्युका सम्भावनाहरूवाट वच्न अपनाउनु पर्ने उपायहरूका वारेमा जानकारीहरू गराउँदा गराउँदै पनि दुर्घटना र प्राकृतिक कारणबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा खासै कमी हुने संकेत देखिएको छैन । सडक पार गर्दा स्थान र सवारी साधनप्रति ध्यान नदिनु, काम गर्ने ठाउंमा विद्धमान खतराहरूका वारेमा सजग नहुनु र प्राकृतिक मृत्युका सम्बन्धमा यहाँको मौसम सुहाउदो जीवन शैली नअपनाउनु प्रमुख कारणहरू रहेको देखिन्छ । अतः तल दिर्इएका उपायहरूमा ध्यान पु-याउनुहुन सम्बन्धित सवैमा राजदूतावास अनुरोध गर्दछः

बाँकी पढनुहोस

अत्यन्त जरूरी सूचना

संयुक्त अरब र्इमिरेट्स (यू.ए.ई.) मा भ्रमण वा रोजगारीको लागि आउने सवै विदेशी नागरिकहरुले आफ्नो साथमा तल उल्लेख भए बमोजिमका वस्तुहरू ल्याउन निषेधित छ । कुनै पनि प्रकारको लागू औषधिको कारोवार गर्नेहरुलाई यू.ए.र्इ.मा कडा सजाय हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर केही नेपालीहरुले अज्ञानतावस निजी प्रयोगका लागि यू.ए.ई. मा विभिन्न प्रकारका निषेधित वस्तुहरु र स्थानीय स्तरमा मात्र उत्पादन र विक्री वितरण हुने गरेका औषधि वा अन्य सामान साथमा ल्याएको कारण लामो समयसम्म छानविनको दायरामा रहनु परेको र थुना वा कैद सजाय समेत भोग्नु परेको व्यहोरा राजदूतावासको जानकारीमा आएको हुँदा तल उल्लिखित कुनै पनि वस्तुहरु नल्याउनु वा नपठाउनु हुन तथा पूर्व जानकारी दिएर मात्र ल्याउन वा लैजान पार्इने वस्तुहरूको हकमा सो वमोजिम गर्नु हुन सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना गरिएको छः

बाँकी पढनुहोस 

AE - Time
NP - Time